Trust Group AB | Presentation
342
page-template-default,page,page-id-342,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,large,shadow3

Presentation

Jag är en aktiv och engagerad psykolog som fokuserar på att mina klienter uppnår önskade resultat. Efter de första samtalen ska det kännas bra att arbeta vidare tillsammans. Det är viktigt att du känner att problemformuleringen och arbetssättet inger hopp och får dig att se nya möjligheter. Det viktigaste för mig är att DU – min klient, känner dig sedd och hörd och att de metoder vi använder känns rätt för DIG.

Jag har arbetat i privat verksamhet i flera år och har mött människor som kämpar med många olika problemområden. Det man ofta har gemensamt är en önskan om att ha fungerande relationer i livet, både till sig själv och andra. Att känna glädje i sin vardag och kunna hantera svårigheter på ett konstruktivt sätt. Jag har en grund i kognitiv beteendeterapi och arbetar gärna med ACT (Acceptance and Committment therapy). Har också ett intresse för anknytning och en vidareutbildning i parterapimetoden, IMAGO. Har under flera år arbetat inom företagshälsa och följt många patienter genom rehabilitering efter utmattningssyndrom. Just nu utbildar jag mig vidare inom traumabehandling.

Här är några rader från klienter efter avslutad terapi:

”Jag vill bara av hela mitt hjärta tacka dig för all värdefull input och vägledning jag fått av dig. Det har förändrat så mycket i mitt liv. Utan dig hade jag inte kommit hälften så långt. Jag är så otroligt tacksam för att du är som du är och att du valt att på ett så personligt sätt möta mig.”

”Det som jag lärde mig med dig är att det är inget fel på mig, att inte skämmas och att lita på mig själv kommer aldrig att glömma. Till min bästa psykolog önskar en strålande sommar!”

”Tack för din hjälp, det har varit mycket värdefullt. Tror inte jag hade kommit tillbaka upp till ytan så här fort utan dig.”

Uppdrag

Boka Doktorn
AHUM.se
Sturebadet Healthcare AB
Kognitiva Teamet Rehab
Kognitiva Teamet Primärvård
Telge Företagshälsovård
Leg.Psykolog Samtalshuset AB

Arbete som psykolog inom företagshälsovård med stress, utbrändhet samt rehabilitering. Organisationsutveckling, chefscoaching, samt konflikthantering. Arbete på uppdrag av försäkringsbolag.
Individualterapi utifrån KBT/ACT.
Handledning.
Behandling av smärta/stressrehabilitering inom ramen för MMR2.

Utbildning

Pågående specialistutbildning inom Organisationspsykologi:
Specialistkurs PTSD behandling, KI
Introduktionskurs IHPU
Specialistkurs i organisationspsykologi, Risling & Partners
Utbildning till IMAGO-terapeut, parterapi

2013   Psykologlegitimation
2006 – 2011    Psykologexamen, KBT inriktning, Uppsala universitet