Trust Group AB | Parterapi
109
page-template-default,page,page-id-109,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,large,shadow3

Parterapi

Etablera effektiv kommunikation och konstruktiv problemlösning i relationen.

Ofta kan man söka parterapi då relationen är i allvarlig kris och parterapi ses som sista möjligheten till förändring. Parsamtal kan med fördel också användas för att fördjupa relationen, få en konstruktiv lösning på uppkomna problem eller få nya verktyg för kommunikation. I samtalen söker vi en gemensam problemformulering och arbetar sedan fram möjliga handlingsalternativ.

IMAGO parterapi ger verktyg för bättre förståelse av sig själv och sin partner. Samtalsfärdigheter är nyckeln för bättre kommunikation och skapar på sikt också ökad trygghet i relationen.

Arbetsmetoder

IMAGO PARTERAPI

Fokus för IMAGO-terapin är samtalsteknik i dialogform. IMAGO har sin grund i anknytningsforskning och psykodynamisk teori.