Trust Group AB | Uppdrag hälsa
267
page-template-default,page,page-id-267,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,large,shadow3

Uppdrag hälsa

Välkommen  att boka ett möte för kartläggning av arbetsplatsens/organisationens behov och en presentation av möjliga strategier för vidare arbete.

Exempel på de tjänster som erbjuds är arbetsmiljöutbildning för chefer och ledare enligt de senaste föreskrifterna från arbetsmiljöverket; intervention och kartläggning av psykosocial ohälsa på arbetsplatsen; stresshantering för medarbetare, chefer och arbetsledare; föreläsning med tema stresshantering; handledning för arbetsgrupper.
Vi erbjuder även chefscoaching och ledarskapsutveckling utifrån  KBT metod  samt workshops i samtalsteknik.

 

Förebygg och åtgärda psykosocial ohälsa på arbetsplatsen

Den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige år 2015 är stressrelaterad ohälsa, som ökat med 73 procent de senaste två åren.

Hög arbetsbelastning och problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem och mobbning, är exempel på vad som ligger bakom den här typen av arbetssjukdomar.

Nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket ställer krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras .

Trust Group Psykologtjänst erbjuder specialistkompetens i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön.

 

Arbetsområden
Individuell handledning/mentorskap

This is some content

Handledning Grupp

This is some content

Handledning Chef

This is some content

Utbildning Samtalsteknik

This is some content

Krishantering företag/organisationer

This is some content

Rekrytering

This is some content

Utbildning i arbetsmiljö

This is some content

Föreläsning stresshantering

This is some content

Utredning organisation/konflikt/mobbning

This is some content